Мэдээ мэдээлэл

Мэдээ мэдээлэл

THE BEST PAPER AWARDS : MASTER & PH.D STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2017

Монголын Залуу Эрдэмтдийн Холбоо нь 2017 онд судалгаа хөгжлийн салбарын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, нийгмийг эерэг сэтгэлгээнд хандуулсан төслүүд хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд энэ оны 5 сарын 12-нд “THE BEST PAPER AWARDS: MASTER & DOCTOR STUDENT” ЭШБХ-ыг “МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7  ХОНОГ” арга хэмжээний хүрээнд БСШУСЯам, МУИС, ШУТИС болон бусад дэмжигч байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулахаар ажиллаж байна.

"Шилдэг магистрант, докторант оюутны судалгааны ажил" шалгаруулах ЭШБХ-д ирүүлэх материалуудыг  АНГЛИ ХЭЛ  дээр хэрхэн  бичих, Эрдэм Шинжилгээний Бага Хурлыг зохион байгуулах тухай  дэлгэрэнгүй мэдээллийг  4 сарын эхний долоо хоногт ажиллаж эхлэх http://conference.mysa.mn  цахим хуудаснаас хүлээн авна уу.

Иймд залуу эрдэмтэн, судлаач та бүхнийг “THE BEST PAPER AWARDS: MASTER & DOCTOR STUDENT” ЭШБХ  өргөнөөр оролцохыг хүсье.

Та бүхэнд амжилт хүсье!

Зохион байгуулах комисс

Монголын Залуу Эрдэмтдийн Холбоо