Мэдээ мэдээлэл

Мэдээ мэдээлэл

9-р сар 20

Шинжлэх ухааны бүтээл бичих олон улсын чиг хандлагын талаар судлаачидтай хийх хэлэлцүүлэг, уулзалт зохион байгуулагдана

Монголын Залуу Эрдэмтдийн Холбоо “Шинжлэх ухааны бүтээл бичих олон улсын чиг хандлага” номын зохиогч нартай хамтран залуу судлаачдад зориулан “Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих” сэдвээр богино хэмжээний хэлэлцүүлэг, уулзалт зохион байгуулна. Залуу судлаач нар энэхүү семинарт оролцсоноор:

  • Шинжлэх ухааны бүтээл бичих олон улсын чиг хандлагын талаар номын зохиогчтой санал бодлоо хуваалцах
  • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих талаар мэдлэгийн хүрээгээ тэлэх боломжтой.