Хууль, эрхзүй

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг олгох журам

Залуу судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах, грант олгох журам

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шилдэг залуу судлаач шалгаруулах журам

Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах, олгох журам

Шинжлэх ухааны оны шилдэг бүтээл шалгаруулах журам

 

"Шинжлэх ухаан, технологийн гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл" хөтөлбөр (2008-2015)

Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх гэрээ

Эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн ерөнхий дүрэм