Удирдах зөвлөл

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Холбооны эрх барих дээд байгууллага Удирдах зөвлөл юм. Удирдах Зөвлөл нь есөн хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд Холбооны ерөнхийлөгч, Ерөнхий нарын бичгийн дарга, Ерөнхий Зөвлөх болон долоон салбар холбоодын тэргүүнүүдээс бүрддэг.

Өнөөгийн байдлаар Холбоо нь бүтцэндээ шинжлэх ухааны дараахи долоон үндсэн чиглэлтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

  1. Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
  2. Байгалийн ухаан
  3. Биологи, хөдөө аж ахуй
  4. Геологи, газар зүйн ухаан
  5. Нийгмийн ухаан
  6. Техник, технологийн ухаан
  7. Эдийн засаг, бизнесийн ухаан

Удирдах зөвлөлийн дарга, Ерөнхийлөгч

Удирдах зөвлөлийн гишүүд

 
Д.Одгэрэл
(Executive Producer)
МЗЭХ-ны Ерөнхий зөвлөх
А.Саулегүл
(Executive Producer)
МЗЭХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дагра
Т.Баясгалан
(Executive Producer)
Анагаах ухааны залуу эрдэмтдийн холбооны тэргүүн
Б.Пүрэвсүрэн
(Executive Producer)
Нийгмийн шинжлэх ухааны залуу эрдэмтдийн холбооны тэргүүн
Б.Чинзориг
(Executive Producer)
Технологи инновацийн залуу судлаачдын холбооны тэргүүн
И.Хатанбаатар
(Executive Producer)
Хөдөө аж ахуй, Биотехнологийн залуу эрдэмтдийн холбооны тэргүүн
Б.Амарсанаа
(Executive Producer)
Байгалийн ухааны залуу эрдэмтэдийн холбооны тэргүүн
А.Дашцэрэн
(Executive Producer)
Газарзүй, геологийн ухааны салбарын залуу эрдэмтдийн холбооны тэргүүн
З.Отгон
(Executive Producer)
Эдийн Засаг, Бизнесийн салбарын залуу эрдэмтдийн холбооны тэргүүн